- 23,3 KB

 - 16,6 KB

 - 20,2 KB

 - 23,2 KB

20 Spørgsmål og svar

Har funktionærer ret til løn, når de skal til læge/tandlæge?
Læs svaret her
Har min medarbejder krav på betalt frihed ved bryllup/sølvbryllup og lign.?
Læs svaret her
Hvornår har min medarbejder krav på fratrædelsesgodtgørelse?
Læs svaret her
Jeg har sekretærhjælp 37 timer om ugen men har kun behov for 25 timer om ugen – hvad gør jeg?
Læs svaret her
Hvor længe har min medarbejder ret til løn under sygdom?
Læs svaret her
Har jeg pligt til at give min medarbejder en ansættelseskontrakt?
Læs svaret her
Kan jeg kræve at der afholdes ferie i en opsigelsesperiode?
Læs svaret her
Kan man opsige en medarbejder, som er sygemeldt?
Læs svaret her
Har min medarbejder ret til feriefridage og omsorgsdage?
Læs svaret her
Har funktionæren krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis hun finder nyt job og fratræder inden opsigelsesperiodens udløb?
Læs svaret her
Med hvilket varsel kan jeg opsige min medarbejder, som er funktionær?
Læs svaret her
Har min medarbejder pligt til at holde ferie?
Læs svaret her
Skal der beregnes feriepenge af fratrædelsesgodtgørelse?
Læs svaret her
Opsigelse i prøveperioden – hvornår skal det senest ske?
Læs svaret her
Kan man opsige en medarbejder med begrundelsen at han/hun er for meget syg?
Læs svaret her

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign